_
 
 

 

 

KAMNA & NÁŘADÍ » FINACOVÁNÍ - STÁTNÍ DOTACE
FINANCOVÁNÍ - STÁTNÍ DOTACE

V současné době dotace poskytuje Praha na výměnu zdrojů tepla v rámci ČISTÁ ENERGIE PRAHA.

Jsme nápomocni při vypracování žádosti o statní dotace ! Kontaktujte nás na info@tukanrg.cz

 

Příspěvek 40 000,-kč se vztahuje i na kamna

na pelety. Podmínkou je výměna stavajících zdrojů

tepla za zdroje na ušlechtilá a obnovitelná paliva.

Žádost a její náležitosti je nutné předložit

nejpozději do 21 dní po uvedení kamen

do provozu.

 

Žádost o dotaci zahrnuje:

1/ Žádost - viz tiskopis

2/ Potvrzení o zaplacení kamen a instalece /faktury/

3/ Potvrzení o uvedení kamen do provozu

/potvrzený záruční list/

4/ Revizní zpráva / dle rozhodnutí RVP MHMP/

5/ Pokud pořizovatel není majitelem nemovitosti

- nutný souhlas majitele.

 

Na dotaci není právní nárok.

 

Související dokumenty: