JAK PRACUJÍ KAMNA NA PELETY

Peletová kamna MCZ jsou plně automatizovaná krbová kamna, která zajišťují dokonalé vytápění vašeho domova. Kotle nemají žádné speciální požadavky na komín, jelikož spalinový ventilátor si zajistí nucený odtah. Můžete si vybrat z 60 denních programů a až z 10 týdenních programů, a máte tak možnost si přizpůsobit provoz kamen vlastnímu dennímu režimu. Kotel  je vybaven inteligentní technologií, která bez nastavování sama zajišťuje dokonalé spalování a stálou účinnost 94% při použití jakéhokoliv typu a velikosti dřevěných pelet. Objem násypky je 30 kg, tím je zajištěn uživateli komfortní provoz s doplněním paliva max. 1x denně. Možnost instalace doplňkové násypky zajistí bezobslužný provoz až na několik dní.

Ovládání kamen je tak jednoduché, že v případě výskytu potíží, si dokážete chybu odstranit sami, bez nutnosti volat a platit servisní středisko. Dojde-li v průběhu provozu k výpadku elektrické energie, kotel vypíná, jakmile dojde k obnovení dodávky elektrického proudu, kotel se samočinně spustí a vytopí objekt na poslední nastavenou hodnotu.

 

Vysoká účinnost kotle až 96 % zajišťuje 1 kW za 0,88 Kč při ceně 4,50 Kč za 1 kg pelet. Jen pro srovnání, vytápění plynem 1 kW za 1,5 Kč a vytápění elektřinou 1 kW 2,5 Kč!

 

 • Průměrná spotřeba paliva je 1 kg/hod
 • Spalovací komora je vyložena samočistící keramikou ALUTEC*
 • Možnost instalace GSM modulu
 • kotel komunikuje s boilerem a s akumulační nádrží
 • v přechodných obdobích temperuje na minimum svého výkonu (2 kW)

 

* ALUTEC je speciální vyhlazená keramika s velkým obsahem hliníku. Po zahřátí se vypálí zbytky usazených sazí a zbělá, což navíc zvyšuje efekt živého ohně.

Palivem jsou pelety – granulované dřevěné piliny nebo granule z jiného materiálu rostlinného původu bez obsahu pojiva, nebo jiných látek.

Tepelná energie se uvolňuje spalováním pelet, ve spalovací komoře kamen, která je vzduchotěsně uzavřena prosklenými dvířky.

Teplo je předáváno do prostoru u teplovzdušných krbů ventilátorem , v případě kotle napojením na systém ústředního topení.

Celý proces od zapálení kamen až po vypnutí je řízen automaticky.

Stisknutím tlačítka START se uvede celý systém do činnosti. Do deseti minut po startu se pelety vznítí působením horkovzdušného zapalovače. /Po zapálení se zapalovač vypne./ Palivo je automaticky dávkováno do hořáku v množství podle požadovaného výkonu.

U kotle s vlastním termostatem /je součástí dodávky/ nastavíte požadovanou teplotu výstupní vody.

Kotel automaticky teplotu udržuje buď systémem vypnuto/zapnuto, nebo přejde na minimální výkon. V případě zapojení na vnější termostat /není součástí dodávky / lze výkon naprogramovat na denní/týdenní výkony.

Nastavením požadovaného výkonu se automaticky naladí frekvence krokového šnekového podavače, který sype – dávkuje palivo do hořáku.

Spaliny jsou ze spalovací komory nasávány ventilátorem a kouřovodem vyváděny mimo objekt /tzv turbo/. Vzniklým podtlakem se do spalovací komory pod roštem přivádí čerstvý vzduch podporující hoření. Celý proces hoření probíhá v hermeticky uzavřeném prostoru.

 

PŘEDNOSTI  KAMEN NA PELETY VE SROVNÁNÍ SE SPALOVÁNÍM FOSILNÍCH PALIV

V TRADIČNÍCH KAMNECH

 

 • Vysoká účinnost : nad 90%
 • Větší variabilita v umístění kamen v objektu.
 • Náklady provozu jsou srovnatelné se spalováním hnědého uhlí.
 • Vlastní zažehnutí na pokyn termoregulace.
 • Snadná a bezprašná manipulace s palivem /baleno v 15 nebo 25kg pytlích/
 • Popel tvoří 0,5-3%  objemu paliva / lze použít jako minerální hnojivo/, žádné náklady spojené s likvidací  odpadu.
 • Kamna vydávají stálý a rovnoměrný výkon.
 • Pomocí ventilátoru je teplo rozptylováno do prostoru rovnoměrně na rozdíl od sálavých zdrojů.
 • Bezpečnost provozu je dána vnitřním systémem elektronické ochrany. Hoření probíhá v uzavřeném prostoru, čímž je zaručena bezpečnost i v bezprostředním okolí. Minimální bezpečná vzdálenost od kamen je 15 cm od bočního pláště a 2,5 cm od zadního krytu.
 • Napojení na programovatelnou termoregulaci.
 • Minimální náklady na čištění a údržbu. /hadřík a vysavač/
 • U kotle je i vyřešená otázka umístění expanzní nádrže, teplovodního čerpadla, termostatu,indikátoru tlaku a teploty. Všechny tyto součásti jsou integrální součástí kotle.
 • Kamna designem a živým ohněm plní i dekorační funkci každého interiéru s vytváří atmosféru tepla domova.

Čištění kamen

Čištění kamen je výrobcem doporučeno 1 x týdně a je poloautomatické, při čištění ploch výměníku se spustí spalinový ventilátor a vyfoukne nečistoty komínem. Automatické čištění funguje tak, že spalinový ventilátor zvýší přísun vzduchu a tím profoukne hořák a odstraní dohořelé palivo

Provoz

Šnekový podavač vytlačí pelety nahoru a následně samospádem padají do hořáku, kde je automaticky zapálí elektrická žhavící svíčka (nehrozí zde prohoření do násypky). Součástí kotle je expanzní nádoba, čerpadlo i pojišťovací ventil.

Režim provozu

1) AUTOMATICKY

Kotel je řízen termoregulačními hlavicemi či prostorovým termostatem, jakmile regulace vyhodnotí, že je teplo, kotel sám přechází do útlumu, až se voda ochladí, kotel automaticky zvyšuje výkon.

2) RUČNĚ

Uživatel si nastavuje výstupní teplotu z kotle v rozmezí 50-90?C, či kotel vypíná a zapíná dle vlastního uvážení.

3) AUTO ECO

Režim ideální do dobře izolovaných domů, či staveb pasivního a nízkoenergetického standartu. Uživatel si nastaví požadovanou teplotu v místnosti a kotel automaticky topí maximálním výkonem, jakmile je teploty dosaženo, kotel vypíná. Po uplynutí doby pro ochlazení kamen a klesnutí teploty pod nastavenou teplotu, kotel znovu zapíná, přechází do maximálního výkonu a vytápí objekt na požadovanou teplotu.