Odvod spalin

Z více jak 15ti leté zkušeností s instalováním peletových kamen vyplývá, že je nutné věnovat pozornost odvodu spalin . Často se setkáváme s názorem, že kamna na pelety mají vlastní nucený odtah spalin a tudíž í stačí jen napojit spalinové cesty do komína.

Vzhledem k tomu, že kamna mají nucený odtah, vzniká v ve spalinové cestě mírný přetlak a proto na komín nesmí být z bezpečnostních důvodů napojený jiný zdroj tepla.

Na rozdíl od ostatních kamen na fosilní paliva peletová kamna mají vysokou účinnost – přes 90%. V praxi to znamená, že odváděné spaliny jsou chladnější o teplotě maximálně do 200°C. Tato teplota v zimním období nestačí k prohřátí celé délky komínu, na jeho konci dochází ke kondenzaci výstupních par a voda proniká do zdiva komínů. Při mrazech může poškozovat zdivo. Proto doporučujeme stávající komín vyvložkovat nejčastěji nerez trubkou. Nové komíny mají keramickou vložku. 

Vedení kouřovodu by mělo být co nejpřímější, aby se předešlo odporu proti nucenému odtahu. Nedoporučujeme horizontální vedení kouřovodu v délce nad 80 cm. Pokud je to nevyhnutelné pak v ohybech instalovat „T“ kus nebo koleno s  víkem z důvodu přístupu této části pro občasné čištění.

Nejoptimálnější je vedení kouřovodu přímo z kamen nad střechu. I zde je třeba počítat s kondenzací par a stékání vody po rouře. Proto kouřovodové části musí být skládány „po vodě“ se silikonovým těsněním a dole před vstupem do kamen opatřeny „T“ kusem s víkem.

Kouřovody většinou ústí do komína z boku pomocí 90° kolenem. Pokud ve stávajícím komínu jsou čistící dvířka položeny níže než vstup kouřovodu z kamen, pak „T“ může být umístěn uvnitř komínu a roury skládány „po vodě“. Kouřovod z kamen do komína pak bude složen „ po kouři“.

Peletová kamna jsou vybavena řadou senzorů sledující funkce a bezpečnost provozu. Čidla kontrolují tlak a podtlak a při limitních změnách hlásí poruchu. To je způsobeno nahromaděním popela v částech kouřovodu. Naše zkušenost je, že  60% poruch je způsobeno nedostatečnou péčí o čistotu spalinového vedení. 

Základní zásady při instalaci kouřovodu jsou následující:

  • Samostatný komín
  • Co nejkratší kouřové cesty /bez zbytečných kolen a dlouhého horizontálního vedení/
  • Přístup k jednotlivým segmentům veden pro čištění

Samotné čištění kouřovodu se provádí vysavačem po vychladnutí systému. Doporučujeme provádět po skončení topné sezony.

Na znečišťování kouřové cesty má velký vliv kvalita spalovaných pelet. Tmavé pelety obsahují příměsi kůry, která zvyšuje procento popela. Běžná popelnatost pelet je 1,5 až 3%. Tento údaj bývá uváděn na obalech u certifikovaných výrobců.