POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ

Do skupiny komfortních paliv patří paliva s nepřetržitou dodávkou, vysokou účinností při přeměně na teplo, vyznačující se čistým a ekologickým provozem.

Evropské společenství připravuje legislativní opatření k postupnému omezování užívání paliv znečisťující životní prostředí. Zejména se to týká uhlí. Tato paliva budou nahrazována ekologičtější variantou tuhých paliv jako jsou štěpky nebo pelety.

Tabulka porovnávající náklad standardního RD na vytápění podle druhu komfortního paliva za průměrnou sezonu:

 

Palivo Výhřevnost Spotřeba Pal. náklady Náklady za top. sez. v Kč
Zemní plyn 37,8 MJ/m3 3300 m3 10,30 m3 34 000
Propan 47,2 MJ/kg 2340 m3 22 kg 51 000
Elektřina /přímotop/ 29500 kWh 1,6 kW 40 000
Elektřina /akumulace/ 31000 kWh 1,3 kW 32 000
Topný olej 42,1 MJ/kg 26800 kg 70 000
Tepelné čerpadlo 9300 kWh 1,6 kW 15 500
Štěpka 12,6 MJ/kg 10000 kg 3,4 kg 28 000
Pelety 18,5 MJ/kg 6359 kg 4 kg 21 000

Pozn. uvedené ceny a spotřeba jsou orientační,  vyjadřující  poměry mezi jednotlivými palivy ovlivněné momentální situací na trhu a konkrétních tepelně izolačních podmínek vytápěného objektu.

Bylo by chybou při rozhodování jaký zdroj použít vycházet pouze z porovnání nákladů na výrobu tepla, ale je třeba posoudit i ostatní vlastnosti jednotlivých typů zdrojů s ohledem na místo provozu , podmínky instalace a zdroje paliva.

Výhody vytápění peletami ve srovnání s ostatními zdroji tepla na komfortní paliva

+  nejlevnější zdroj po tepelném čerpadle

+  alternativou v lokalitě, kde se nepočítá s plynofikací s nedostatečně silnou, el.sítí.

+ zdroj svým designem a integritou agregátů /teplovodní čerpadlo, expanzní nádrž/ uzpůsoben k provozu v obytné části interiéru. /vhodný do objektů bez sklepních i jiných nebytových prostor jako jsou RD případně v objektech schráněných památkovou péčí.

+ živý oheň dotváří pohodu tepla domova

– dosypávání paliva

– uskladňování pelet