FINANCOVÁNÍ – STÁTNÍ DOTACE

V současné době dotace poskytuje Praha na výměnu zdrojů tepla v rámci ČISTÁ ENERGIE PRAHA.

Jsme nápomocni při vypracování žádosti o statní dotace ! Kontaktujte nás na info@tukanrg.cz

nzu-nova-zelena-usporam-vyskov-slavkov-rousinov-bucovice-ivanovice-2013-2014-dotace-podklady.jpg

Příspěvek 40 000,-kč se vztahuje i na kamna

na pelety. Podmínkou je výměna stavajících zdrojů

tepla za zdroje na ušlechtilá a obnovitelná paliva.

Žádost a její náležitosti je nutné předložit

nejpozději do 21 dní po uvedení kamen

do provozu.

 

Žádost o dotaci zahrnuje:

1/ Žádost – viz tiskopis

2/ Potvrzení o zaplacení kamen a instalece /faktury/

3/ Potvrzení o uvedení kamen do provozu

/potvrzený záruční list/

4/ Revizní zpráva / dle rozhodnutí RVP MHMP/

5/ Pokud pořizovatel není majitelem nemovitosti

– nutný souhlas majitele.

 

Na dotaci není právní nárok.

 

Související dokumenty: