Reklamace, výměna zboží:

Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle obch. zákona.

Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u provozovatele www.tukanrg.cz. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru krmiv, jež jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamované vady.

Zboží lze reklamovat dle podmínek obchodního zákoníku do 2 let, není -li na výrobku uvedeno jinak.

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: je možné stejným způsobem jako u reklamace. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO) a pouze v případě, kdy zákazník není přítomen při převzetí zboží (tedy balíky, dobírky). V ostatních případech dle zákona tento nárok zaniká! Důrazně doporučujeme při osobních odběrech a přivezení zboží kurýrem si zboží zkontrolovat. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi. V případě, že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.).

Reklamované zboží přejímáme v sídle firmy zboží nepoškozené, kompletní, v originálním obalu či neodstraněnou visačkou, včetně faktury s číslem objednávky. Dále poštou či přepravní společností, zaslané doporučeně (nejlépe pojištěné – za případnou ztrátu neručíme a reklamace zásilky řeší odesílatel zásilky). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Postup při oznámení reklamace

Oznámení reklamace či případné vrácení zboží je možné pouze po oznámení emailem a zákazník musí toto oznámení zaslat předem.

Nepoužité a nepoškozené zboží v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím) pošlete zpět do 14 dnů od převzetí (určující je datum odeslání) na adresu TUKAN RG s.r.o., Malešická 2823/20a, 130 00 Praha 3. Zboží zašlete běžnou balíkovou poštou, na dobírku nebude přijato (vyúčtování provádí dodavatel).

K vyměňovanému zboží připojte průvodní dopis, kde uveďte žádost o výměnu a připojte originál faktury. Dále prosím uveďte, zda v případě, že bude potřeba doplatit rozdíl ceny a dopravné, zaplatíte tento rozdíl převodem z účtu nebo dobírkou (dobírka je zpoplatněna dle standartního ceníku dopravy). Pokud budete doplatek hradit z účtu, bude Vám zaslán variabilní symbol a částka (na email) a po obdržení částky na náš účet bude výměna odeslána. Doplatek je možné zaplatit i na dobírku. V případě, že Vám výměnou vznikne naopak přeplatek nebo požadujete úplné vrácení peněz, uveďte do průvodního dopisu také číslo Vašeho účtu. Nejpozději do 30 dnů Vám vrátíme zpět odpovídající částku bankovním převodem.