CO JSOU TO PELETY

Pelety jsou granulát materiálu rostlinného původu z  tzv biomasy.

Do kategorie biomasy řadíme jednak odpad vznikající zpracováním produktů rostlinného původu, nebo přímo rostlinné kultury pěstované právě za účelem jejích zpracování pro energii.

Do první skupiny patří například sláma, plevy, natě, dřevní odpad aj a do druhé šťovík, rychle rostoucí dřeviny apod..

Granulace biomasy probíhá za vysokého tlaku bez dalších přídavných směsí, pojiv nebo lepidel.

Pelety se řadí do kategorie obnovitelných zdrojů energie šetrné k životnímu prostředí.

Kamna na pelety, které máme v nabídce jsou uzpůsobeny ke spalování pelet z dřevních pilin borovice/smrk o průměru 4 nebo 6mm.

Výhřevnost pelet je závislá na kvalitě. Kvalita pelet je dána procentem příměsí. Příměsí bývá kůra pokud materiál je odebírán z pil zpracovávající kulatinu. Vodítkem pro určení kvality paliva je barva. Platí pravidlo čím světlejší granule, tím kvalitnější.

Základní technické parametry:

  • Výhřevnost : 17-18,5 MJ/kg
  • Váha/objem : 850kg/m3
  • Vlhkost : max. 10%
  • Distribuce: v 15 nebo 25 kg v PE pytlích

V ČR je řada certifikovaných výrobců pelet. 90% produkce je exportována do sousedních zemí, zejména do Rakouska, Itálie, Německa a Dánska.

Cena se řídí poptávkou a nabídkou v daném ročním období. Doporučujeme nakupovat palivo v letních měsících.